מקאמים

סדר המקאמים לשבתות

בראשית

 

בראשית, ראשט

 נח, ביאת

לך לך, צבא

וירא, נאווה

חיי שרה, חג׳אז

תולדות, מאהור

ויצא, עג׳ם

וישלח, שיגא או ביאת

וישב, ראהוו או נאוה

מקץ, שיגא

ויגש, ביאת

ויחי, חג׳אז׳

שמות

 

שמות, ראשט או ביאת

בשלח, עג׳ם

יתרו, שיגא או חוסיני

תרומה, ביאת או שיגא

תצווה, שיגא

כי תשא, חג׳אז

ויקהל, חוסיני

פקודי, נאוה

ויקהל/פקודי, נאוה או ביאת

וארא, נאוה או חוסיני

בא, שיגא

משפטים, צבא

 

ויקרא

 

ויקרא, ראשט

צו, נאוה

שמיני, חוסיני

תזריע, ביאת או צבא

מצורע, צבא או שיגא

אחרי, חג׳אז

קדושים,צבא

אמור, חוסיני או שיגא

בהר, נאוה או צבא

בחוקותי, ביאת או נאוה

במדבר

 

במדבר, חוסיני או ראשט

נשא, ראשט או צבא

בהעלותך, שיגא

שלח, חג׳אז או נהוונד

קרח, חוסיני או נהוונד

חקת, ראשט או חוסיני

בלק, מאהור או ביאת

פנחס, צבא

מטות, נאוה או נהוונד

מסעי, ביאת או צבא   

דברים

 

דברים, חג׳אז

ואתחנן, חוסיני

עקב, שיגא או איראק

ראה, ראשט

שופטים, שיגא או עג׳ם

כי תצא, צבא

כי תבוא, איראק או שיגא

ניצבים, נאוה או נהוונד

וילך, ראשט או חוסיני

האזינו, חוסיני או מאהור

וזאת הברכה, עג׳ם

סדר המקאמים למועדי השנה

 

ראש השנה יום ראשון, צבא

ראש השנה, יום שני 

שבת שובה, ביאת

יום כיפור בוקר, חג׳אז

סוכות יום ראשון, שיגא

סוכות יום שני, עג׳ם

סוכות שבת, ביאת

הושענא רבה כמו כיפור, חג׳אז

שמיני עצרת, צבא/שיגא/חוסיני

שמחת תורה, עג׳ם

שבת ראשונה של חנוכה, שיגא

שבת שניה של חנוכה, שיגא

שקלים

זכור, שיגא

 
 
פורים, שיגא/אוג׳
 
פרה
 
החודש
 
שבת הגדול, ראהוו
 
פסח יום ראשון, ביאת או שיגא
 
פסח יום שני, עג׳ם ססגאר
 
פסח, ביאת
 
פסח יום שביעי, עג׳ם

פסח יום שמיני, מאהור או צבא

שבועות יום ראשון, שיגא

שבועות יום שני, עג׳ם

תשעה באב בוקר, חג׳אז
 
תשעה באב צהרים, עג׳ם

 

ברית מילה, צבא

זבד הבת,

בר מצווה, ביאת

בת מצווה, ביאת

שבת חתן, עג׳ם

כל שבת שחרית לפי הפרשה, נאוה

מוסף, מנחה וערבית, ראשט או ביאת

הבדלה, מקאם של שבוע הבא

 

 

 
×